Więcej niż zwykłe mapy
MAPIARNIA to miejsce gdzie znajdziesz zasób gotowych map opracowanych przez nasz zespół, które możesz od razu wykorzystać według własnych potrzeb. Dzięki Mapiarni, każdy z Użytkowników aplikacji może dzielić się z innymi własnymi mapami, udostępnić je oraz pobierać i drukować.
MAPIARNIA wejdź i zobacz