NOWY WYMIAR GEOGRAFII
TWÓRZ - UDOSTĘPNIAJ - UCZ SIĘ
Nowoczesne narzędzie edukacyjne
zmieniające obraz tradycyjnej lekcji geografii